Na poziv dr. fra Russel Murraya, glavnog animatora za evangelizaciju Generalne franjevačke kurije u Rimu, fra Ivan je postao član Međunarodne franjevačke komisije za ekumenizam i međureligijski dijalog u Rimu.