Program

 

Četvrtak 19. listopada 2017.
8.30 – 9.00 Registracija sudionika (predvorje u prizemlju)  
9.00 – 9.30 Svečana dvorana (br. 60, 2. kat)

Otvaranje konferencije − pozdravni govori

 

9.30 – 10.00 (10.15) Svečana dvorana (br. 60, 2. kat)

Plenarno predavanje s raspravom: prof. dr. sc. Mateo Žagar (Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Jezik izdanja uraške tiskare u svjetlu ranonovovjekovnih koncepcija književnog jezika

 

10.15 – 11.30 Prostorija: 54 (2. kat) / Moderator: Dubravka Božić Bogović

Dubravka Božić Bogović: Demografski pokazatelji u matičnoj knjizi umrlih reformirane župe Kopačevo u 18. i početkom 19. stoljeća

Stanko Andrić: Počeci reformacije u ugarskom Podunavlju prema djelu Samuela Pathaya

Sanja Lazanin: Naseljavanje protestanata u Slavonsko-srijemsku vojnu krajinu u 18. i 19. stoljeću

Pavao Nujić: Protestanti u službi Petrovaradinske pukovnije

Goran Livazović: Reformacija, rad i slobodno vrijeme: izvori društvenih i pedagoških promjena

Prostorija: 53 (2. kat) / Moderator: Milica Lukić

Ljiljana Kolenić: Jezik Divkovićevih Besjeda

Milica Lukić, Vera Blažević Krezić: Jezik Kratke azbukvice iz 1696. godine

Tanja Kuštović: Imenska sklonidba u Novom testamentu prema imenskoj sklonidbi u srednjojezičnom razdoblju

Silvija Ćurak, Irena Krumes: Pogled u jezik propovijedi Đure Rapića

 

 

11.30 – 12.00

 

Stanka za kavu (br. 40)

 

12.00 – 13.15 Prostorija: 54 (2. kat) / Moderator: Željko Senković

Željko Senković: Kršćanstvo i uzaludnost – bilješka o Lutherovu utjecaju

Stanko Pejić: Tumačenje misli Meistera Eckharta kod ranog Heideggera

Suzana Maslać: Pročišćenje religije u Hegela – Predavanja o Filozofiji religije

Filip Martin Svibovec: Pustiti Bogu da govori: utjecaj protestantskih načela na filozofsko-religijsku misao Blaise Pascala

Prostorija: 53 (2. kat) / Moderator: Denis Njari

Lidija Barišić: Evangelici u vukovarskoj prošlosti

Denis Njari: Reformacija kao sredstvo (o)čuvanja etničkoga identiteta u istočnoj Slavoniji u 16. i 17. stoljeću

Mihael Sučić: Reformacija i protestantizam na području Valpovštine koncem 17. i početkom 18. stoljeća

Hrvoje Volner: Vjerski prijelazi tijekom Drugog svjetskog rata na području Osijeka

13.30 – 15.00 Stanka za ručak (Restoran Galija)
15.00 – 15.30

(15.45)

Svečana dvorana (br. 60, 2. kat)

Plenarno predavanje s raspravom: izv. prof. dr. sc. Zrinka Blažević (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Reformacija i njezini odjeci u suvremenim historijskih istraživanjima

 

15.45 – 17.00 Prostorija: 54 (2. kat) / Moderator: Luka Pejić

Luka Pejić: Engelsova kritika Lutherovih stavova o njemačkom Seljačkom ratu (1524.–1525.)

Igor Josipović: Sjevernoamerički kvekeri i razvoj modernog zatvorskog sustava u 19. stoljeću

Iva Kolić: O moralnome stanju Rimokatoličke crkve iz vizure Matije Vlačića Ilirika i njegova Kataloga svjedoka istine

Domagoj Tomas: „Mračni Calvinov genij“ u očima Hilairea Belloca i Gilberta Keitha Chestertona

Prostorija: 53 (2. kat) / Moderator: Željko Pavić

Željko Pavić: Kulturna difuzija protestantske etike: povezanost odnosa prema radu i egalitarnog sindroma

Vatroslav Župančić: Oblici pijetističke pobožnosti među njemačkim Evangelicima u Slavoniji i Podunavlju

Lana Bunjevac: Posljedice reformacije na današnju Švicarsku

17.15 – 18.30 Prostorija: 54 (2. kat) / Moderator: Ivo Džinić

Ivan Macut: Luther i reformacija u očima pape Franje

Ivo Džinić: Erazmovo viđenje nužnosti reformi u Crkvi

Danijel Časni: Predreformator Jan Hus i njegova ekleziologija

Gregory Thellman: The Presence of Christ in the Teaching of the Written Gospel: Reformational Trajectories and the Command –Promise of Matthew 28:18–20

Prostorija: 53 (2. kat) / Moderator: Mirko Lukaš

Antun Šundalić: Kršćanska vrijednost slobode u vremenu postmoderne

Marko Cmrečnjak: Usporedba stavova prema reformaciji kod studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu i Teološkog fakulteta „Matija Vlačić Ilirik“

19.00 Društveni program: Posjet izložbi u Muzeju Slavonije (Tvrđa)

 

 

Petak, 20. listopada 2017.
8.30–9.00 Registracija sudionika (predvorje u prizemlju)

 

9.009.30

(9.45)

 

Svečana dvorana (br. 60, 2. kat)

Plenarno predavanje s raspravom: dr. sc. Stanko Jambrek (Biblijski institut, Zagreb): Uloga Biblije u oblikovanju i razvoju tradicija reformacije

 

10.00–11.00 Svečana dvorana (br. 60, 2. kat)

Predstavljanje knjige Glagoljski artikuli 1562. U predstavljanju sudjeluju prof. dr. sc. Mateo Žagar, prof. dr. sc. Stanko Jambrek, prof. dr. sc. Peter Kuzmič, prof. dr. sc. Milica Lukić

 

 

11.0011.30

 

Stanka za kavu (br. 40)

 

11.3012.45 Prostorija: 54 (2. kat) / Moderator: Ružica Pšihistal
Zlata Šundalić: „Hoditi k pravim prodikam Božju rič slišati“Ružica Pšihistal: Alegorija u hermeneutičkom obzoru Matije Vlačića Ilirika

Krešimir Šimić: Reformacijska topika u Prekmurskoj (Martjanskoj) pjesmarici (1593)

Ivana Mikulić: Kratek zavjetek zrokov ili o konverziji u službi kontroverzije

Prostorija: 53 (2. kat) / Moderator: Davorin Ćuti

Ivica Kelam: Izaziva li protestantizam klimatske promjene?

Marijan Krivak: Ima li još (protestantske) etike i duha u kapitalizmu? Uz Badiouov esej o razumijevanju zla

Davorin Ćuti: Radikalna ortodoksija i teologija oslobođenja – političkateologija u postpolitičkom vremenu

 

 

13.00–14.30

 

 

Stanka za ručak (vlastiti aranžman)

 

14.30–15.45 Prostorija: 54 (2. kat) / Moderator: Sonja Novak

Jan Čapek: Sumus omnes Hussitae ignorantes. Wir sind alle Hussiten, ohne es zu wissen.

Tomislav Zelić, Ena Pavičić: Die Nachklänge der Reformation in den Lutherschen Bearbeitungen der Äsopischen Tierfabeln

Stephanie Jug: Die Gestalt Martin Luthers als Symbol der Wende in Kleists Erzählkomplex

Sonja Novak: Die Gestalt Martin Luthers im dt. Drama ab der zweiten Hälfte des 20. Jhs.

Prostorija: 53 (2. kat) / Moderator: Stanko Andrić

Maja Ćutić Gorup: Svećenici glagoljaši – djelatnici i suradnici uraške tiskare: borci za narodni jezik ili protestanti?

Monika Đurak: Osnutak sjemeništa u Beču (1624.) i njegovo unutarnje uređenje – primjer posttridentske reforme u praksi

Eldina Lovaš: Upute dane reformiranom kleru u tekstu Kanona iz Kneževih Vinograda iz 1576. godine

Carl Bethke: Evangelistička crkva Sarajevo − Istorija župe i zgrada

16.00–17.15 Prostorija: 54 (2. kat) / Moderator: Sergej Filipović

Grgo Grbešić: Uzroci protestantske reformacije

Goran Dejanović: Problematika identiteta Zrinskih po pitanju reformacije i protureformacije na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće

Sergej Filipović: Reformacija i protureformacija u školskim udžbenicima povijesti

Robert Holjevac: Hrvatska predreformacijska i reformacijska baština u europskom kontekstu kroz prizmu Ivana Stojkovića, Andrije Jamometića te Markantuna de Dominisa

Prostorija: 53 (2. kat) / Moderator: Sonja Novak

Tihomir Živić: An Ecumenist or a Relapsed Heretic: Ivan Supek’s HistoricoLiterary Portrayal of Marko Antun de Dominis

Katarina Žeravica: Suodnos dramskog prostora i dramskih likova u drami „Reformatori“ Nedjeljka Fabria

Zsombor Labadi: Djelovanje Mihálya Sztáraija, reformatora i književnika u interkulturalnom prostoru

17.3018.45 Prostorija: 54 (2. kat) / Moderator: Peter Kuzmič

David Kovačević: Doprinos reformacije hrvatskom identitetu

Ana Lehocki-Samardžić, Monika Molnar Ljubić: Onomastička građa matičnih knjiga Kopačeva od kraja 18. stoljeća

Zita Jukić: Prikaz reformatorskih matičnih knjiga iz Zbirke matičnih knjiga Državnog arhiva u Osijeku

Branislav Miličić: Reformacija u numizmatici: Reformationsmünzen i Hrvatska

 

19.00–19.30

 

Zatvaranje konferencije (br. 54, 2. kat)