XLII.
Međunarodni teološki simpozij profesora filozofije i teologije

Srijeda, 4. travnja 2018.
(Vikarijat u Osijeku – ul. Strossmayerova br. 58)

9:00 POZDRAVI I OTVARANJE SIMPOZIJA


9:15 Od skepticizma do optimizma. Razvoj ekumenske misli Oscara Cullmanna - DDr. sc. Ivan MACUT, Split


9:45 Pastoralno-teološka problematika inkulturacije u
dokumentima pape FranjeDoc. dr. sc. -  Stanislav ŠOTA, Đakovo


10:15 KRATKA RASPRAVA


10:30 PREDAH


11:00 Ambon – Monumentum resurrectionis
Dr. sc. Danimir PEZER, Sarajevo


11:30 Stjepan Radić i politika HSS-a prema starokatolicizmu
Dr. sc. Danijel PATAFTA, Zagreb


12:00 RASPRAVA


13:00 OBJED


15:00 IZLET U TVRĐU I ZAJEDNIČKA VEČERA U BARANJI (polazak
autobusom ispred Hotela Osijek - u 14.45h)