26. Filozofske teme i filozofi u časopisu Bogoslovska smotra (Ephemerides Theologicae) u razdoblju od 1910. do 1944. god., u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, vol. 41. (2016.), br. 2 (82), str. 465-508. [ISSN 0350-2791 (Tisak)]

27. Odnos kulture i religioznog u djelu Uvod u filosofiju poviesti Julija Makanca, u: Obnovljeni život, vol. 70 (2015.) br. 3, str. 317-329. [ISSN 0351-3947 (Tisak)]