Inozemni časopisi

1. Oscar Cullmann e il Concilio Vaticano II, Protestantesimo, 67 (2012.) str. 247-261. [ISSN 0033-1767]

2. La dichiarazione congiunta di Papa Francesco e del Patriarca Bartolomeo, Città di vita: bisemestrale di religione arte e scienza, settembre-ottobre (2014) Anno sessantanovesimo numero 5 str. 403-422. [ISSN 0009-7632]

3. L'ecumenismo nei discorsi di papa Francesco, Città di vita: bisemestrale di religione arte e scienza, gennaio-febbraio 1 (2015) Anno settantesimo numero 1, str. 31-40. [ISSN 0009-7632]

4. Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Dokumenten zu Martin Luther: Martin Luther: Zeuge Jesu Christi (1983) und Vom Konflikt zur Gemeinschaft (2013), Edinost in dialog, 72 (2017.), br. 1-2, str. 23-35. [ISSN 2335-4127]

5. MARTIN LUTHERS ROLLE ZU BEGINN DER REFORMATION: EINLADUNG ZUM NACHDENKEN ÜBER DIE VERGANGENHEIT Gedenken an den Beginn der Reformation vor 500 Jahren, Carthaginensia XXXIV (2018.), br. 65, str. 1-14. ISSN: 0213-4381

6. DAS LUND PRINZIP UND DAS ÖKUMENISCHE HANDELN VON PAPST FRANZISKUS. // Paralellus. 9 (2018) , 21; str. 377-393. ISSN: 2178-8162

Domaći časopisi

7. Ograničenja i novosti II. Vatikanskog sabora prema Oscaru Cullmannu, Služba Božja 51 (2011.), br. 1., str. 56-74. [ISSN (tisak): 0037-7074]

8. Scijentologija – tumačenje osnovnih pojmova, Služba Božja (2011.), br. 3-4., str. 327-349. [ISSN (tisak): 0037-7074]

9. Organizacijsko ustrojstvo i društveno djelovanje Scijentološke crkve, Služba Božja 52 (2012.), br. 2., str. 185-209. [ISSN (tisak): 0037-7074]

10. Hans Urs Von Baltharas i teologija povijesti, Služba Božja 52 (2012.), br. 3-4., str. 341-366. [ISSN (tisak): 0037-7074]

11. Opravdanje po vjeri – Sola fides numquam sola, Služba Božja (2013.) 1., str. 47-63. [ISSN (tisak): 0037-7074]

12. Ekumenska povelja (Charta Oecumenica). Prikaz i tumačenje, Služba Božja (2013.) 2., str. 134-155. [ISSN (tisak): 0037-7074]

13. Ekumenizam pape Franje, Služba Božja (2014.) 1., str. 52-67. [ISSN (tisak): 0037-7074]

14. Adam (Adem) u Kur'anu, Obnovljeni Život 67 (2012.), br. 4, str. 527-538. [ISSN 0351-3947 (Tisak)]

15. Put do sreće prema scijentološkoj crkvi, u: Religije i sreća, Zbornik radova interdisciplinarnog i interkonfesionalnog simpozija održanog u Zagrebu 7. prosinca 2012., Mijo Nikić – Kata Lamberšić (urr.), Zagreb 2014., str. 199-225.

16. Zajednička izjava Svetog oca Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja I. Prijevod i kratko teološko tumačenje, Služba Božja (2014.) 2., str. 52-67. [ISSN (tisak): 0037-7074]

17. Obred ređenja i uloga zaređenog službenika (svećenika) u Scijentološkoj crkvi, Vrhbosnensia 18 (2014.), br. 2, str. 425-444.[BiH ISSN 1512-5513]

18. Zahtjevi upućeni svećenicima za zaštitu obitelji i primicanje tradicionalnih crkveno-moralnih vrednota. Prema Instrumentum Laboris za III. izvanrednu generalnu skupštinu Biskupske sinode, Služba Božja 54 (2014.) br. 3/4, str. 307-329. [ISSN (tisak): 0037-7074]

19. Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2014. Prijevod i kratko teološko tumačenje, Diakovensia 22 (2014.) br. 3, str. 381-393. ISSN 1330-2655 (Tisak)

20. Bratstvo – temelj i put za mir. Poruka pape Franje za Svjetski dan mira 2014. Kratko tumačenje i aktualizacija, Diacoviensia 22 (2014.), br. 4, str. 559-575 381-393. [ISSN (Tisak) 1330-2655]

21. Zašto katolici ne mogu biti i scijentolozi? - Katolička prosudba scijentološke teorije i prakse, Zbornik radova Međunarodnoga, međureligijskoga i interdisciplinarnog simpozija. Novi religiozni pokreti, sekte i kultovi (Zagreb, 8-9. studenoga 2041.), Josip Blažević (ur.), str. 179-187.

22. Ekumenski blagoslov i Zajednička izjava pape Franje i patrijarha Bartolomeja I. Prijevod i kratko tumačenje, Diakovensia, 23 (2015.) br. 1, str. 107-117.[ ISSN 1330-2655 (Tisak)]

23. Crkva – prema jednoj zajedničkoj viziji, Crkva u svijetu, vol 50 (2015.) br. 1, str. 160-179. [ISSN 0352-400 (Tisak)]

24. Doprinos protestantske teologije budućoj ekumenskoj mariologiji, Služba Božja, vol. 56 (2015.) br. 1, str. 63-86. [ISSN (tisak): 0037- 7074]

25. Napredak prirodnih znanosti i teologije u znanstvenim revolucijama, Služba Božja, vol. 56 (2015.) br. 2, str. 179-196, [ISSN (tisak): 0037- 7074]

26. Posvećeni život i jedinstvo kršćana – Prijevod i tumačenje govora svetog oca Franje sudionicima ekumenskog kolokvija redovnika i redovnica, Služba Božja, vol. 56 (2015.) br. 3-4, str. 391- 405. [ISSN (tisak): 0037-7074]

27. Vjerske teme u tekstovima Drage Ćepulića, Služba Božja, vol. 57 (2016.), br. 1, str. 66-91. [ISSN (tisak): 0037-7074]

28. Važni koraci na ekumenskom putu u Katoličkoj Crkvi s kratkim osvrtom na katoličko-luteranski dijalog, Diacovensia, vol. 25 (2017.), br. 3, str. 475-490. [ ISSN 1330-2655 (Tisak)]

29. Od sukoba do zajedništva. Četiri teološke teme dokumenta Luteransko-katoličke komisije o jedinstvu i zajedničkoj komemoraciji reformacije u 2017. godini, Crkva u svijetu, vol. 52 (2017.), br. 4, str. 612-631. [ISSN 0352-400 (Tisak)]

30. Spor oko oprosta - 95 teza Martina Luthera, Služba Božja, vol. 58 (2018.), br. 1, str. 5-18. [ISSN (tisak): 0037-7074]

31. New Age vizija duhovnog razvoja čovjeka i svijeta u djelu Celestinsko proročanstvo Jamesa Redfielda, Služba Božja, vol. 59 (2019.), br. 1, str. 22-52. [ISSN (tisak): 0037-7074]

Članci iz filozofije

32. Filozofske teme i filozofi u časopisu Bogoslovska smotra (Ephemerides Theologicae) u razdoblju od 1910. do 1944. god., u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, vol. 41. (2016.), br. 2 (82), str. 465-508. [ISSN 0350-2791 (Tisak)]

33. Odnos kulture i religioznog u djelu Uvod u filosofiju poviesti Julija Makanca, u: Obnovljeni život, vol. 70 (2015.) br. 3, str. 317-329. [ISSN 0351-3947 (Tisak)]

34. Filozofske teme i filozofi u tjedniku Spremnost (1942. – 1945., u: Služba Božja, vol. 57 (2016.), br. 2-3-4, str. 159-188. [ISSN (tisak): 0037-7074]

35. Filozofske teme i filozofi u časopisu Nova revija (1922.-1941.), u: Crkva u svijetu, vol. 53 (2018.), br. 1, str. 26-50.

Prikazi knjiga

1. Stjepan Zimmermann, Znanje i vjera. Studije i rasprave, u: Služba Božja, vol. 57 (2016.), br. 2-3-4, str. 159-188. [ISSN (tisak): 0037-7074]

2. Marijo Matulić, Za moralni preporod Europe. Članci, ogledi, političke analize, u: Crkva u svijetu, vol. 51 (2016.), br. 4, str. 672-675. [ISSN 0352-400 (Tisak)]

3. O hrvatskoj filozofiji, Erna Banić-Pajnić, Filip Grgić (ur.), Institut za filozofiju, Zagreb, 2017., str. 430-431. [ISSN (tisak): 0037-7074]

4. Victor Sion, Uzeti Mariju k sebi. Tajna životne jednostavnosti, Verbum, Split, 2017., Služba Božja, vol. 57 (2017.), br. 4, str. 560-562. [ISSN (tisak): 0037-7074]

5. Dinko Aračić, Marija, znak nade u Kristu, Služba Božja, Split, 2018., Služba Božja, vol. 58 (2018.), br. 1, str. 119-122. [ISSN (tisak): 0037-7074]

6. Goran Azinović, Ružo otajstvena, Matica hrvatska, Čitluk, 2018., Služba Božja, vol. 58 (2018.), br. 2, str. 261-263. [ISSN (tisak): 0037-7074]

7. Ivica Musić, Geniji, varalice i oni treći. Ogledi o odnosu znanosti i vjere, Naša ognjišta – Kršćanska sadašnjost, Tomislavgrad – Zagreb, 2017., 190 stranica

8. Josip Mužić, Božićno čudo na Okitu, Matica hrvatska – ogranak Imotski, Split, 2018., 223 stranice, slike i ilustracije