Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret

Fra Ivan Macut, docent na KBF-u u Splitu, napisao je i objavio dvanaestu knjigu pod naslovom Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret.Knjigu je objavio Glas Koncila iz Zagreba. Urednik knjige je dr. sc. Dinko Aračić. Recenzenti su prof. dr. sc. Jure Brkan, doc. dr. sc. Antun Japundžić, doc. dr. sc. Daniel Patafta. Knjiga sadrži 376 stranica.

Izvadci iz recenzija:

Knjiga dr. sc. Ivana Macuta „Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret“ nastavak je prethodne knjige o ekumenizmu istoga autora „Suvremeni ekumenski pokret – svjetske konferencije (1910. – 2013.)“ objavljene 2017. godine u izdanju Glasa Koncila. Autor ovog opsežnog djela pokazao je duboko poznavanje postavljene problematike te precizno, skladno i temeljito obradio razvoj ekumenizma u Katoličkoj Crkvi te je izvrsno metodološki i znanstveno zaokružio cijelu postavljenu problematiku. Zdrava znanstvena kritika i stručno predstavljanje postavljenih teza, potkrepljenih vrijednim izvorima i literaturom, obogaćuje hrvatsku teološku znanost novim pogledom na povijesnost, ali i sadašnjost ekumenizma u Crkvi.

                                                                                               Doc. dr. sc. Daniel Patafta

Knjiga Ivana Macuta uistinu je znanstveno djelo koje je napisano na temelju izvora i literature. Svaka stavaka u knjizi jasno je izražena. Svaka rečenica doprinosi razvoju teme. Izbor riječi autor je upotrijebio prikladno, ton je akademski. Rukopis je jedinstven. Bilješke i naslovi ispravno su doneseni te logički podijeljeni.

                                                                                               Prof. dr. sc. Jure Brkan

Ova knjiga obogaćenje je ekumenske literature na hrvatskom jeziku tim više što autor spominje mnoge dokumente koje nemamo niti prevedene niti predstavljene hrvatskom čitateljstvu. Uz to, autor se također poziva i na dokumente koji su prevedeni i predstavljeni na hrvatskom jeziku od strane naših teologa. Vidljivo je, također, da se autor služi relevantnom domaćom i stranom literaturom te da je s obzirom na istraženu literaturu zadanoj temi pristupio ozbiljno i svoje istraživanje izložio na jasan i razumljiv način.

                                                                                               Doc. dr. sc. Antun Japundžić

Izašao četvrti svezak biblioteke Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja

Četvrti svezak biblioteke Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja bavi se likom i djelom fra Mate Zoričića. Knjigu su napisali doc. dr. dr. sc. fra Ivan Macut i mr. sc. fra Jakov Udovičić. Knjigu su recenzirali doc. dr. sc. Šimun Bilokapić te doc. dr. sc. Marijo Volarević. Knjiga sadrži 132 stranice.

 Iz predgovora urednika Biblioteke: Četvrti svezak naše Biblioteke posvećujemo fra Mati Zoričiću, znanstveniku i moralnom teologu koji je živio i djelovao u 18. stoljeću. Općenito govoreći, Zoričić je kod nas donekle poznat u dva područja svoga djelovanja, a to su aritmetika i moralna teologija. U zadnje vrijeme sve se više istražuju njegova objavljena, ali i rukopisna djela. Otežavajuća je okolnost što su, osim teološkog djela Bogoljubni nauk i kratkog rukopisa pod naslovom Različita zabiliženja svru dila čovičiji, većina rukopisa sačuvana u dosta lošem stanju. Prvi dio knjige posvećen je Zoričićevu životu i djelu. U drugom dijelu knjige donosimo prijepis dva Zoričićeva rukopisna djela. Prvo je kratki rukopis s naslovom Različita zabiliženja svru dila čovičiji, a drugo je jedan dio iz njegovog opsežnog djela iz moralne teologije pod naslovom Bogoljubni nauk, tj. šesti dio koji je naslovljen Svrha zapovijedi sv. Majke Crkve..

Hrvatska filozofija od obnove Zagrebačkog sveučilišta 1874. do osnutka Nezavisne Države Hrvatske 1941.

Deveta knjiga pod naslovom Hrvatska filozofija od obnove Zagrebačkog sveučilišta 1874. do osnutka Nezavisne Države Hrvatske 1941. Knjigu je objavila Služba Božja iz Splita. Urednik knjige je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Relja. Knjiga sadrži 508 stranica.

Iz recenzije izv. prof. dr. sc. Darija Škarice (Institut za filozofiju – Zagreb):

Zaključno treba istaknuti da je ovo prvi autorski pregled povijesti hrvatske filozofije od 1874. do 1941. godine, sustavan i cjelovit. Odlikuje se jasnom koncepcijom, logičnim rasporedom građe i jasnim stilom, odmjerenim sudom o pojedinom filozofu i njegovoj važnosti u kontekstu hrvatske filozofije dotičnog razdoblja u cjelini, kao i smislom za povijesni i institucionalni okvir njezina razvoja. Temelji se podjednako na studiju izvornih djela i iscrpnu poznavanju literature“.

Ukratko o knjizi:

Knjiga Hrvatska filozofija od obnove Zagrebačkog sveučilišta 1874. do osnutka Nezavisne Države Hrvatske 1941. dio je tematski puno šireg istraživanja novije hrvatske filozofske baštine. U njoj se progovara o iznimno važnim temama kao što su politička i kulturna situacija na području Hrvatske od 1874. do 1941. godine i hrvatska filozofija u 19. stoljeću do obnove Sveučilišta. Nadalje, prikazan je život, rad i stvaralaštvo hrvatskih filozofa na Katedri za filozofiju na Zagrebačkom sveučilištu, a također je obrađena i filozofija kršćanskog nadahnuća koja obuhvaća i neoskolastičku filozofiju, kao i personalističku filozofiju kršćanskog nadahnuća. Na koncu, knjiga se bavi i prikazom marksističke filozofije između dvaju svjetskih ratova.

Broj spomenutih i obrađenih domaćih filozofa govori itekako u prilog da su imali važnu društvenu, kulturnu i znanstvenu ulogu u naznačenome povijesnom razdoblju od 1874. do 1941. godine. Hrvatski filozofi svojim djelima i društvenom zauzetošću postali su važan dio naše domaće kulture i bez poznavanja njihova života i rada ne može se dobiti cjeloviti uvid u ovo kulturno razdoblje.

Ova studija želi također potaknuti ostale istraživače na još zauzetije bavljenje hrvatskom filozofskom baštinom kako bi se pred našom domaćom kulturnom javnosti, a onda i pred onom stranom, otkrilo bogatstvo naše domaće filozofijske misli.

Fra Ivan Macut imenovan članom Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog

Na prijedlog splitsko-makarskog nadbiskupa mons. Marina Barišića te uz suglasnost provincijala fra Joška Kodžomana, na 56. zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije od 10. do 12. travnja 2018. godine imenovan sam članom Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog.

Novi sastav vijeća ima ukupno 7 članova, a predsjednik je mons. Antun Škvorčević, požeški biskup. Konstituirajuća sjednica novog vijeća HBK za ekumenizam i dijalog biti će u srijedu 6. lipnja 2018. godine u prostorijama Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu.

Pokrenuta biblioteka Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja

Glavni i odgovorni urednik časopisa Služba Božja DDr. sc. fra Ivan Macut u suradnji s upravom Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja osmislio je i pokrenuo novu biblioteku unutar Službe Božje pod nazivom Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja.

O svrsi ove biblioteke glavni urednik piše:

Franjevci provincije Presvetog Otkupitelja uz vrijedni pastoralni rad bili su itekako angažirani u znanstvenom i intelektualnom radu. Kroz stoljetnu povijest Provincije među njezinim članovima bilo je istaknutih teologa, filozofa, povjesničara, jezikoslovaca, književnika i onih koji su se bavili drugim područjima znanosti. Svi su oni, u povijesnom razdoblju u kojem su živjeli,nastojali pisanom riječju odgojiti nove generacije ne samo novih svećenika-franjevaca, nego i ostalih vjernika te na taj način doprinijeti kulturnom i znanstveno razvoju naše domovine. Nažalost, brojni su s vremenom utonuli u zaborav i to ne samo šire znanstvene i kulturne javnosti, nego i one crkvene i franjevačke.

Biblioteka koju pokrećemo ima za cilj ponajprije otkriti te istaknute i vrijedne intelektualne radnike Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja kroz njezinu povijest, obraditi ih te njihov život, misao i djela iznijeti pred oči naše kulturne i znanstvene javnosti. Pojedini, koji će ući u ovu biblioteku, do sada nisu bili na znanstven i sustavan način obrađivani ili je to bilo učinjeno površno i djelomično. Poneki su, nadalje, već ranije vrlo dobro obrađeni. Ipak, to nas ne priječi da i njih uključimo u ovu biblioteku, ponovno pročitamo njihova djela te ih na sustavan i znanstven način obradimo. Posao je to koji zahtijeva puno strpljenja i truda, ali smo uvjereni kako će ne samo crkvena, nego i naša društvena i akademska zajednica na taj način biti obogaćena životima i znanstvenim doprinosima ovih svijetlih likova našega naroda“.

Prva knjiga koja je u sklopu ove biblioteke izašla nosi naslov: Petar Grabić. Nova revija – vjeri i nauci. Knjiga sadrži ukupno 344 stranice i sastavljena je od dva dijela. U prvom su dijelu na sustavan način prikazani život i djelo fra Petra Grabića, dok je u drugom dijelu donesen cjelokupan bibliografski popis časopisa koji je upravo Grabić pokrenuo i bio mu dugogodišnji glavni urednik pod naslovom Nova revija. Vjeri i nauci. Knjigu su recenzirali prof. dr. sc. Marko Trogrlić te doc. dr. sc. Marijo Volarević. Uz knjigu je završen i projekt digitaliziranja cjelokupnog časopisa Nova revija i kao takav snimljen na DVD te je od sada uz detaljan bibliografski popis u knjizi uvelike olakšan posao svakom zainteresiranom istraživaču hrvatske teološke misli prve polovice 20. stoljeća.

XLII. Međunarodni teološki simpozij profesora filozofije i teologije Osijek 3. – 5. travnja 2018.

XLII. Međunarodni teološki simpozij profesora filozofije i teologije

Srijeda, 4. travnja 2018.
(Vikarijat u Osijeku – ul. Strossmayerova br. 58)

9:00 POZDRAVI I OTVARANJE SIMPOZIJA


9:15 Od skepticizma do optimizma. Razvoj ekumenske misli Oscara Cullmanna – DDr. sc. Ivan MACUT, Split

SUVREMENI EKUMENSKI POKRET – SVJETSKE KONFERENCIJE (1910.-2013.)

Knjigu je objavila nakladnička kuća Glas koncila iz Zagreba, a objavljena je u nizu „Pod povećalom“, knjiga br. 3. Urednik knjige je dr. Dinko Aračić, a recenzenti su prof. dr. sc. Ante Mateljan, prof. dr. sc. Niko Ikić te izv. prof. dr. sc. Dušan Moro. Knjiga sadrži 240 stranica.