Vlastiti istraživački projekt iz teologije „Suvremeni ekumenski pokret“ – voditelj projekta doc. dr. dr. sc. Ivan Macut

Vlastiti istraživački projekt „Suvremeni ekumenski pokret“ ima za cilj na sustavan i kronološki način obuhvatiti razdoblje od 1910. do 2020. godine u cilju istraživanja suvremenog svjetskog pokreta na svjetskoj razini.

Projekt je podijeljen na tri dijela, a u skladu s tim predviđene su i tri znanstvene studije.

Teme istraživanja podijeljena su na tri dijela:

1. Svjetske konferencije (1910. – 2013.) – Pokret za život i djelovanje; Pokret za vjeru i ustrojstvo; Ekumensko vijeće crkava 

2. Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret

3. Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana i ekumenski dijalog

Do sada su obrađena prve dvije teme i u skladu s tim izdane su i dvije opširne studije:

Ivan Macut, Suvremeni ekumenski pokret – svjetske konferencije (1910. – 2013.). Pokret za život i djelovanje; Pokret za vjeru i ustrojstvo Crkve; Ekumensko vijeće crkava, Glas Koncila, Zagreb, 2017.

Ivan Macut, Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret, Glas Koncila, Zagreb, 2019.

Projekt je trenutno u trećoj fazi, dakle istražuje se ekumenska zauzetost Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana i ekumenski dijalog. Tu ćemo obuhvatiti i predstaviti sve ekumenske dokumente koje je, u kontekstu rada bilateralnih teoloških komisija, Katolička Crkva s drugim ekumenskim partnerima – Crkve, crkvene zajednice i kršćanski savezi – potpisala.