Asirska Crkva Istoka. Povijest – doktrina – ekumenizam s Katoličkom Crkvom

Knjigu je objavila izdavačka kuća Kršćanska sadašnjost iz Zagreba. Recenzenti su doc. dr. sc. Antun Japundžić i doc. dr. sc. Daniel Patafta. Knjiga sadrži 231 stranicu.

Asirska Crkva Istoka drevna je kršćanska Crkva. Tijekom povijesti njezino se ime vezalo uz određena krivovjerna učenja. Danas se na teološko učenje i na Asirsku Crkvu Istoka u cjelini više ne bi trebalo gledati kao na heretičnu zajednicu. Ekumenski dijalog s Katoličkom Crkvom, ali i druga povijesna, teološka i liturgijska istraživanja, u potpunosti su promijenili pogled na ovu drevnu Crkvu.

U knjizi se progovara o važnim elementima koji mogu pomoći u izgradnji cjelovitoga pogleda na ovu Crkvu. Cilj je knjige da čitatelji upoznaju njezin povijesni razvoj i teološko učenje kao i to da steknu uvid u dosadašnji tijek i postignuća ekumenskoga dijaloga između Katoličke Crkve i Asirske Crkve Istoka.

Sadržaj knjige:

Predgovor (prof. dr. sc. Niko Ikić)

Uvod

I. dio: Povijest – doktrina – ekumenizam

II. dio: Službeni ekumenski dokumenti

Literatura

Kazalo imena