Dovršen projekt kritičko izdanje rukopisa Stjepana Zimmermanna – Znanje i vjera

Projekt pod naslovom „Kritička obrada i objavljivanje rukopisa Znanje i vjera filozofa Stjepana Zimmermanna“ (nositelj projekta: Katolički bogoslovni fakultet u Splitu; projektni partner: Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb; voditelj projekta: doc. dr. dr. sc. Ivan Macut) je dovršen.

Projekt je uključivao slijedeće faze rada: istraživanja rukopisa, prepisivanje, kritička obrada te pisanje uvodne studije te na koncu objavljivanje jedinstvene studije: uvodna studija i rukopis u izdavačkoj kući Kršćanska sadašnjost. Izdana knjiga sadrži 693 stranice.

Macut u opširnoj uvodnoj studiji prikazuje život i rad Stjepana Zimmermanna te naznačuje svu kompleksnost rada na njegovom rukopisu koji je više puta od samog autora prerađivan, ispravljan i proširivan. Sve to dokumentirano je i popratnim materijalima kako bi se uvidio istraživački i kritički dio rada na samom rukopisu. Ovo je djelo Zimmermann pisao i dorađivao nakon sloma NDH za vrijeme komunističke Jugoslavije. Njemu je osobno bilo zabranjeno objavljivanje te je bio prisiljen u samoći svoje profesorske sobe stvarati djela koja će tek mnogo godina nakon njegove smrti ugledati svjetlo dana. Da je ovaj rukopis pisan u ozračju straha od komunističkih vlasti svjedoči i činjenica da je Zimmermann svojom rukom na koricu potpisao svog kolegu profesora i filozofa Teofila Harapina, a koji je 1944. godine preminuo.