Ivan Macut, član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja i docent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, objavio je i četvrtu knjigu iz povijesti hrvatske filozofije pod naslovom Hrvatska filozofija u 19. stoljeću. Knjiga sadrži 236 stranica, a recenzenti su: izv. prof. dr. sc. Dario Škarica te doc. dr. sc. Daniel Patafta. Knjigu je izdala Služba Božja iz Splita.

Iz recenzija:

            U cjelini, rukopis je pisan jasnim i preglednim stilom. Koncipiran je na primjeren način, obuhvatno, uzimajući u obzir ne samo pojedine filozofe i njihova djela nego i ustanove u okviru kojih se odvijao filozofski život u Hrvatskoj XIX. stoljeća, pa i šire povijesne okolnosti i kulturne prilike koje su na taj život utjecale. Raspored građe i izbor tema dobro je promišljen. Razrada pojedine teme temelji se koliko na studiju izvornih filozofskih djela, toliko i na konzultiranju relevantne literature o dotičnim filozofima i njihovim djelima. Autorov je stav uvijek jasan i otvoren, kako kad je u skladu s u literaturi već ponuđenim sudom o dotičnom filozofu ili djelu, tako i kad je tom sudu suprotstavljen.

                                                                                               izv. prof. dr. sc. Dario Škarica

            Rukopis je jedna zaokružena i pregledna cjelina koja predstavlja prvi sustavni temelj za daljnje istraživanje hrvatske filozofske baštine 19. stoljeća ostavljajući dovoljno prostora za nove istraživačke radove i daljnje usustavljenje ovog djelomično istraženog razdoblja iz povijesti hrvatske filozofije. Kroz izbor građe i tema, promišljenu i kvalitetnu razradu postavljene problematike te otvorenost novim istraživačkim poticajima, autor je napisao kvalitetno znanstveno djelo, koje će svakako biti jedno od ključnih znanstvenih ishodišta za proučavanje povijesti hrvatske filozofije. Pritom se služi analitičkom i sistematičkom metodom stvarajući kvalitetnu cjelinu i pregledno razrađeno problematiku koja predstavlja određeni izazov svim filozofima koji se bave poviješću hrvatske i opće filozofije. Njegov tekst nije strogo zatvorena cjelina, nego zaokruženi misaoni tijek, koji otvara prostor novim spoznajama, a da pritom potiče interdisciplinarni pristup i zdravu polemiku.

                                                                                               doc. dr. sc. Daniel Patafta