Međunarodni znanstveni ekumenski simpozij „Dvadeseta obljetnica Ekumenske povelje (Charta oecumenica) – recepcija i perspektive“

U petak 10. prosinca 2021., s početkom u 9.00 sati, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Vlaška 38, dvorana I, održat će se Međunarodni znanstveni ekumenski simpozij „Dvadeseta obljetnica Ekumenske povelje (Charta oecumenica) – recepcija i perspektive“. Na Simpoziju će sudjelovati znanstvenici s područja ekumenske teologije s katoličkih, pravoslavnih i protestantskih fakulteta iz Hrvatske (Zagreb, Split, Đakovo i Osijek), Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Srbije (Beograd), Slovenije (Ljubljana) i Njemačke (Münster).

U sklopu Simpozija bit će izložena sljedeća predavanja: „Kontekst nastanka, narav i polazišni ciljevi Ekumenske povelje“ – prof. dr. sc. Juro Zečević-Božić (Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za ekumensku teologiju i dijalog „Juraj Križanić“); „Smjernice i poticaji Ekumenske povelje u pogledu međucrkvenih odnosa u Europi“ – doc. dr. sc. Antun Japundžić (Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku); „Vizija Ekumenske povelje o Crkvama kao sukreatoricama boljitka Europe“ – izv. prof. dr. sc. Lidija Matošević (Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik Sveučilišta u Zagrebu); „Međureligijska suradnja u Bosni i Hercegovini u zrcalu Ekumenske povelje“ – doc. dr. sc. Mario Bernadić (Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu); „Značajnije ekumenske aktivnosti u Hrvatskoj od potpisivanja Ekumenske povelje do danas“ – lic. theol. Ivan Pleše (doktorand na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu); „Ekumenski položaj i suradnja crkvi u Sloveniji“ – doc. dr. sc. Bogdan Dolenc (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, umirovljeni profesor); „Ekumenski odnosi u Njemačkoj prije i poslije Ekumenske povelje“ – prof. dr. sc. Thomas Bremer (Ökumenisches Institut, Katholisch–Theologische Fakultät, Westfälische Wilhelms-Universität Münster); „Ekumenska povelja – pravoslavna perspektiva“ – izv. prof. dr. sc. Rade Kisić (Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu); „Diverzitet, homogenizacija i tolerancija“ – dr. sc. Danijel Berković (Biblijski institut u Zagrebu); „Novozavjetna eshatologija kao ekumenski impuls – dr. sc. Gregory S. Thellman (Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku); „Teološka interpretacija Ekumenske povelje“ – doc. dr. sc. Ivan Macut (Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu). Službeni jezici Simpozija bit će hrvatski i engleski.

Organizatori Simpozija mole za razumijevanje jer je zbog važećih epidemioloških mjera broj mjesta u prostoru ograničen. Obvezna je dezinfekcija ruku pri ulasku u prostor te nošenje zaštitne maske tijekom boravka u prostoru. Za fizičku prisutnost kao i za online-praćenje predavanja potrebno je prijaviti se na e-mail: medjunarodna.suradnja@kbf.unizg.hr najkasnije do četvrtka 9. prosinca u 12 sati.