Knjige

 1. Il pensiero ecumenico di Oscar Cullmann. Indagine sulla sua opera teologica, Roma, 2013.
 2. Vodič kroz sakrament pokore i pomirenja, Franjevački samostan, Imotski, 2014.
 3. Marija – naša majka. Propovijedi i razmišljanja o Blaženoj Djevici Mariji, Glas Koncila, Zagreb, 2014.
 4. Jedno u Kristu. Ekumenska promišljanja i konkretni pastoralni poticaji, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2015.
 5. Scijentološka „Crkva“, Glas Koncila, Zagreb 2015.
 6. Ekumenizam pape Franje, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2015.
 7. Suvremeni ekumenski pokret – Svjetske konferencije (1910.-2013.). Pokret za život i djelovanje – Pokret za vjeru i ustrojstvo Crkve – Ekumensko vijeće crkava, Glas Koncila, Zagreb, 2017.
 8. Petar Grabić. Nova revija – vjeri i nauci, Služba Božja, Split, 2018. (u suautorstvu s Petar Macut)
 9. Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Školska knjiga, Zagreb, 2018.
 10. Hrvatska filozofija od obnove Zagrebačkog sveučilišta 1874. do osnutka Nezavisne Države Hrvatske 1941., Služba Božja, Split, 2018.
 11. Mate Zoričić, Služba Božja, Split, 2019. (u suautorstvu s Jakov Udovičić)
 12. Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret, Glas koncila, Zagreb, 2019.