Knjige

 1. Il pensiero ecumenico di Oscar Cullmann. Indagine sulla sua opera teologica, Roma, 2013.
 2. Vodič kroz sakrament pokore i pomirenja, Franjevački samostan, Imotski, 2014.
 3. Marija – naša majka. Propovijedi i razmišljanja o Blaženoj Djevici Mariji, Glas Koncila, Zagreb, 2014.
 4. Jedno u Kristu. Ekumenska promišljanja i konkretni pastoralni poticaji, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2015.
 5. Scijentološka „Crkva“, Glas Koncila, Zagreb 2015.
 6. Ekumenizam pape Franje, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2015.
 7. Suvremeni ekumenski pokret – Svjetske konferencije (1910.-2013.). Pokret za život i djelovanje – Pokret za vjeru i ustrojstvo Crkve – Ekumensko vijeće crkava, Glas Koncila, Zagreb, 2017.
 8. Petar Grabić. Nova revija – vjeri i nauci, Služba Božja, Split, 2018. (u suautorstvu s Petar Macut)
 9. Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Školska knjiga, Zagreb, 2018.
 10. Hrvatska filozofija od obnove Zagrebačkog sveučilišta 1874. do osnutka Nezavisne Države Hrvatske 1941., Služba Božja, Split, 2018.
 11. Mate Zoričić, Služba Božja, Split, 2019. (u suautorstvu s Jakov Udovičić)
 12. Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret, Glas koncila, Zagreb, 2019.
 13. Martin Luther, Magnificat – Veliča. Uvodna studija i prijevod komentara Ivan Macut – Dinko Aračić, Služba Božja, Split, 2019.
 14. Asirska Crkva Istoka. Povijest – doktrina – ekumenizam s Katoličkom Crkvom, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2020.
 15. Hrvatska filozofija od sloma Nezavisne Države Hrvatske 1945. do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1991. godine, Služba Božja, Split, 2020.
 16. Katoličko-luteranski dijalog. Izabrana pitanja, Služba Božja, Split, 2020.
 17. Stjepan Zimmermann, Znanje i vjera, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2020. (priredio i uvodnu studiju napisao Ivan Macut)
 18. Istočna teologija. Izabrana pitanja, Služba Božja, Split, 2021.
 19. Martin Luther – Ispovijest vjere (1528.), Uvodna studija i prijevod Ivan Macut – Dinko Aračić, Služba Božja, Split, 2021.
 20. Hrvatska filozofija u 19. stoljeću, Služba Božja, Split, 2021.
 21. Teologija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Kršćanska sadašnjost – Služba Božja, Zagreb – Split, 2021.
 22. Ogledi o teologiji pape Franje. Izabrana pitanja, Služba Božja, Split, 2022.
 23. Časni sluga Božji Ante Antić, Miljokazi na putu života, Pisma vjernicima laicima, Zagreb, 2022. (Uvodna studija i izbor iz pisama Ivan Macut – Dinko Aračić)
 24. Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana i suvremeni ekumenski dijalog – Istočna sekcija, Služba Božja, Split, 2022.
 25. Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana i suvremeni ekumenski dijalog – Zapadna sekcija I., Služba Božja, Split, 2022.
 26. Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana i suvremeni ekumenski dijalog – Zapadna sekcija II., Služba Božja, Split, 2022.
 27. Filozofsko stvaralaštvo franjevaca provincije Presvetoga Otkupitelja u 20. stoljeću, Služba Božja, Split, 2023.

Zbornici radova

 1. Novi dijalog – Novi sugovornici. O dijalogu u društvu i Crkvi na tragu Željka Mardešića, (Zbornik radova studijskog dana Željka Mardešića 2019. godine), Ivan Macut, Ivan Šarčević, Bože Vuleta (urednici), Služba Božja, Split, 2020., 200 stranica.