Predavanja na KBF-u

Fra Ivan Macut na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu predaje slijedeće kolegije:

Poslijediplomski doktorski studij (KBF Split): Povijest teologije i kršćanskih institucija

Martin Luther –500 godina od početka reformacije /KBP432/ 4 p + 8 k/ 3 ects/

Diplomski filozofsko-teološki studij:

Ekumensko bogoslovlje / KBF324 / 45 sati / 4 ects /

Istočno bogoslovlje / KBF524 / 30 sati / 2 etcs /

Preddiplomski teološko-katehetski studij:

Crkva Kristova / KBT202 / 45 sati / 5 ects /

Istočno bogoslovlje / KBF524 / 30 sati / 2 ects /

Ekumensko bogoslovlje / KBT326 / 30 sati / 3 ects /

Izborni predmet:

Povijest i nauk reformacije i protesntatizma / KBF554 / 30 sati / 3 ects /

Seminar:

Scijentološka crkva/ KBS191 / 30 sati / 5 ects /