Teološki eseji

 1. Kršćanska vjera i prakticiranje joge, Služba Božja 51 (2011.), br. 3-4., str. 379-392.
 2. Religije – putovi (raz)gradnje mira (Zbornik radova).
 3. Konkretni znakovi na ekumenskom putu, Služba Božja 52 (2012.), br. 3-4., str. 444-448.
 4. Ekumenski naglasci u pastoralnom djelovanju, Služba Božja (2013.) 1., str. 92-96.
 5. Duhovni ekumenizam, Služba Božja (2013.) 2., str. 203.-209.
 6. Pastoralno djelovanje i ekumenska (ne)zauzetost, Služba Božja (2014.) 1, str. 94-99.
 7. Mješovite ženicbe – izazov Crkvi, Služba Božja, 54 (2014.) 3/4, str. 384-389.
 8. Povijest hrvatske kršćanske teologije, Vrhbosniensia 19 (2015.) br. 1, str. 175-178.
 9. Kršćanstvo – Islam – Europa, Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije: časopis za pastoralnu orijentaciju, 9 (2017.), str. 1821.
 10. Svjedok – posrednik između evanđelja i kulture (Book – 2017.)
 11. Savršeni kao Otac (Book – 2017.)
 12. Marija – izvrsni primjer vjere (Book – 2017.)
 13. Pozvani smo na opraštanje (Book – 2017.)
 14. Isus Riječ i naše riječi (Book – 2017.)
 15. Isusova (ne)briga za naše probleme (Book – 2017.)
 16. Samoća i duhovni rast (Book – 2017.)
 17. Je li nas Isus prevario? (Book – 2017.)
 18. Jer nas Bog ljubi (Book – 2017.)
 19. Biti budan i pripravan (Book – 2017.)
 20. Zavjetujemo li se olako Bogu? (Book – 2018.)
 21. Upoznaj samoga sebe! (Book – 2018.)
 22. Što tražim od Isusa? (Book – 2018.)
 23. Hodočašće – put prema Bogu (Book – 2018.)
 24. Marijina vjera (Book – 2018.)
 25. Želim li se pomiriti s Bogom? (I. dio) (Book – 2018.)
 26. Želim li se pomiriti s Bogom? (II. dio) (Book – 2018.)
 27. Blažena Djevica Marija uznesena na nebo (Book – 2018.)
 28. Dati caru carevo, a Bogu Božje (Book – 2018.)
 29. Ljubiti Boga i svoga bližnjega – što to doista znači? (Book – 2018.)
 30. Molitva sv. Franje Asiškog za mir (I. dio) (Book – 2018.)
 31. Molitva sv. Franje Asiškog za mir (II. dio) (Book – 2018.)
 32. Ti si Petar – Stijena!, u: Služba Božja, 58 (2018.), br. 4, str. 494-500.
 33. Na koji način konkretno ekumenski dijelovati?, Naša ognjišta, XLIX (ožujak – 2019.), br. 3 (458), str. 6-7.
 34. O Presvetom Trojstvu (Slivno, Uskrs – 2023.)