Znanstveni članci

Inozemni teološki časopisi (teološki radovi)

1. Oscar Cullmann e il Concilio Vaticano II, Protestantesimo, 67 (2012.) str. 247-261. [ISSN 0033-1767]

2. La dichiarazione congiunta di Papa Francesco e del Patriarca Bartolomeo, Città di vita: bisemestrale di religione arte e scienza, settembre-ottobre (2014) Anno sessantanovesimo numero 5 str. 403-422. [ISSN 0009-7632]

3. L’ecumenismo nei discorsi di papa Francesco, Città di vita: bisemestrale di religione arte e scienza, gennaio-febbraio 1 (2015) Anno settantesimo numero 1, str. 31-40. [ISSN 0009-7632]

4. Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Dokumenten zu Martin Luther: Martin Luther: Zeuge Jesu Christi (1983) und Vom Konflikt zur Gemeinschaft (2013), Edinost in dialog, 72 (2017.), br. 1-2, str. 23-35. [ISSN 2335-4127]

5. MARTIN LUTHERS ROLLE ZU BEGINN DER REFORMATION: EINLADUNG ZUM NACHDENKEN ÜBER DIE VERGANGENHEIT Gedenken an den Beginn der Reformation vor 500 Jahren, Carthaginensia XXXIV (2018.), br. 65, str. 1-14. ISSN: 0213-4381

6. DAS LUND PRINZIP UND DAS ÖKUMENISCHE HANDELN VON PAPST FRANZISKUS. // Paralellus. 9 (2018) , 21; str. 377-393. ISSN: 2178-8162

7. Vom Zweifel zur Zuversicht. Ökumenische Theologie von Oscar Cullmann, Vol. 36 Núm. 69 (2020), Carthaginensia, str. 15-43.

8. Antisemitismus in der katholischen Tageszeitung Hrvatski Glas im Jahr 1941, u: Edinost in dialog, 75 (2020), br. 2, str. 201-222.

9. Gender-Feminismus oder Neuer Feminismus? Frauenkampf um die Gleichstellung der Geschlechter, u: Carthaginensia, vol. 37 (2021.), br. 72, str. 541-566.

10. Carta ecumenica (Charta Oecumenica): Origine e principali temi teologici, u: Edinost in dialog, 77 (2022), br. 1, str. 99-108.

11. Carta ecumenica (Charta Oecumenica): Percezione cattolica dei temi teologici e pastorali, u: Edinost in dialog, 77 (2022.), br. 2, str. 213-224.

Domaći teološki časopisi

12. Ograničenja i novosti II. Vatikanskog sabora prema Oscaru Cullmannu, Služba Božja 51 (2011.), br. 1., str. 56-74. [ISSN (tisak): 0037-7074]

13. Scijentologija – tumačenje osnovnih pojmova, Služba Božja (2011.), br. 3-4., str. 327-349. [ISSN (tisak): 0037-7074]

14. Organizacijsko ustrojstvo i društveno djelovanje Scijentološke crkve, Služba Božja 52 (2012.), br. 2., str. 185-209. [ISSN (tisak): 0037-7074]

15. Hans Urs Von Baltharas i teologija povijesti, Služba Božja 52 (2012.), br. 3-4., str. 341-366. [ISSN (tisak): 0037-7074]

16. Opravdanje po vjeri – Sola fides numquam sola, Služba Božja (2013.) 1., str. 47-63. [ISSN (tisak): 0037-7074]

17. Ekumenska povelja (Charta Oecumenica). Prikaz i tumačenje, Služba Božja (2013.) 2., str. 134-155. [ISSN (tisak): 0037-7074]

18. Ekumenizam pape Franje, Služba Božja (2014.) 1., str. 52-67. [ISSN (tisak): 0037-7074]

19. Adam (Adem) u Kur’anu, Obnovljeni Život 67 (2012.), br. 4, str. 527-538. [ISSN 0351-3947 (Tisak)]

20. Zajednička izjava Svetog oca Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja I. Prijevod i kratko teološko tumačenje, Služba Božja (2014.) 2., str. 52-67. [ISSN (tisak): 0037-7074]

21. Obred ređenja i uloga zaređenog službenika (svećenika) u Scijentološkoj crkvi, Vrhbosnensia 18 (2014.), br. 2, str. 425-444.[BiH ISSN 1512-5513]

22. Zahtjevi upućeni svećenicima za zaštitu obitelji i primicanje tradicionalnih crkveno-moralnih vrednota. Prema Instrumentum Laboris za III. izvanrednu generalnu skupštinu Biskupske sinode, Služba Božja 54 (2014.) br. 3/4, str. 307-329. [ISSN (tisak): 0037-7074]

23. Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2014. Prijevod i kratko teološko tumačenje, Diakovensia 22 (2014.) br. 3, str. 381-393. ISSN 1330-2655 (Tisak)

24. Bratstvo – temelj i put za mir. Poruka pape Franje za Svjetski dan mira 2014. Kratko tumačenje i aktualizacija, Diacoviensia 22 (2014.), br. 4, str. 559-575 381-393. [ISSN (Tisak) 1330-2655]

25. Ekumenski blagoslov i Zajednička izjava pape Franje i patrijarha Brtolomeja I. Prijevod i kratko tumačenje, Diakovensia, 23 (2015.) br. 1, str. 107-117.[ ISSN 1330-2655 (Tisak)]

26. Crkva – prema jednoj zajedničkoj viziji, Crkva u svijetu, vol 50 (2015.) br. 1, str. 160-179. [ISSN 0352-400 (Tisak)]

27. Doprinos protestantske teologije budućoj ekumenskoj mariologiji, Služba Božja, vol. 56 (2015.) br. 1, str. 63-86. [ISSN (tisak): 0037- 7074]

28. Napredak prirodnih znanosti i teologije u znanstvenim revolucijama, Služba Božja, vol. 56 (2015.) br. 2, str. 179-196, [ISSN (tisak): 0037- 7074]

29. Posvećeni život i jedinstvo kršćana – Prijevod i tumačenje govora svetog oca Franje sudionicima ekumenskog kolokvija redovnika i redovnica, Služba Božja, vol. 56 (2015.) br. 3-4, str. 391- 405. [ISSN (tisak): 0037-7074]

30. Vjerske teme u tekstovima Drage Ćepulića, Služba Božja, vol. 57 (2016.), br. 1, str. 66-91. [ISSN (tisak): 0037-7074]

31. Važni koraci na ekumenskom putu u Katoličkoj Crkvi s kratkim osvrtom na katoličko-luteranski dijalog, Diacovensia, vol. 25 (2017.), br. 3, str. 475-490. [ ISSN 1330-2655 (Tisak)]

32. Od sukoba do zajedništva. Četiri teološke teme dokumenta Luteransko-katoličke komisije o jedinstvu i zajedničkoj komemoraciji reformacije u 2017. godini, Crkva u svijetu, vol. 52 (2017.), br. 4, str. 612-631. [ISSN 0352-400 (Tisak)]

33. Spor oko oprosta – 95 teza Martina Luthera, Služba Božja, vol. 58 (2018.), br. 1, str. 5-18. [ISSN (tisak): 0037-7074]

34. New Age vizija duhovnog razvoja čovjeka i svijeta u djelu Celestinsko proročanstvo Jamesa Redfielda, Služba Božja, vol. 59 (2019.), br. 1, str. 22-52. [ISSN (tisak): 0037-7074]

35. Leopold Bogdan Mandić, preteča duhovnog ekumenizma i važnost duhovnog ekumenizma danas, Služba Božja, vol. 59 (2019.), br. 2, str. 147-158.

36. Svjetske konferencije Ekumenskog vijeća crkava i odnos prema stvorenome (1948. – 2013.), Crkva u svijetu, vol. 54 (2019.), br. 3, str. 413-436.

37. Proročka dimenzija pape Franje – ad intra , Bogoslovska smotra, vol 89 (2019.), br. 3, str. 651-674.

38. Ekumenska bibliografija u časopisu Nova revija (1922. – 1841.). Popis i kratka analiza, Služba Božja, 60 (2020.), br. 1, str. 68-90.

39. Ekumenski dijalog Katoličke Crkve s Menonitskom svjetskom konferencijom, Diacovensia, 28 (2020.), br. 1, str. 129-147.

40. Ekumenske teme Glasa Koncila od 1990. do 1999. godine, u: Služba Božja, 61 (2021.), br. 1, str. 46-72.

41. Problematika papinstva u ekumenskim dokumentima između Katoličke Crkve i ekumenskih partnera, u: Crkva u svijetu, 57 (2022.), suppl. 1, str. 16-44.

Zbornici radova

42. Put do sreće prema scijentološkoj crkvi, u: Religije i sreća, Zbornik radova interdisciplinarnog i interkonfesionalnog simpozija održanog u Zagrebu 7. prosinca 2012., Mijo Nikić – Kata Lamberšić (urr.), Zagreb 2014., str. 199-225.

43. Zašto katolici ne mogu biti i scijentolozi? – Katolička prosudba scijentološke teorije i prakse, Zbornik radova Međunarodnoga, međureligijskoga i interdisciplinarnog simpozija. Novi religiozni pokreti, sekte i kultovi (Zagreb, 8-9. studenoga 2014.), Josip Blažević (ur.), str. 179-187.

Članci iz filozofije (domaći i strani časopisi)

44. Filozofske teme i filozofi u časopisu Bogoslovska smotra (Ephemerides Theologicae) u razdoblju od 1910. do 1944. god., u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, vol. 41. (2016.), br. 2 (82), str. 465-508. [ISSN 0350-2791 (Tisak)]

45. Odnos kulture i religioznog u djelu Uvod u filosofiju poviesti Julija Makanca, u: Obnovljeni život, vol. 70 (2015.) br. 3, str. 317-329. [ISSN 0351-3947 (Tisak)]

46. Filozofske teme i filozofi u tjedniku Spremnost (1942. – 1945., u: Služba Božja, vol. 57 (2016.), br. 2-3-4, str. 159-188. [ISSN (tisak): 0037-7074]

47. Filozofske teme i filozofi u časopisu Nova revija (1922.-1941.), u: Crkva u svijetu, vol. 53 (2018.), br. 1, str. 26-50.

48. Fra Jure Božitković – istraživač i povjesničar hrvatske filozofske baštine, u: Crkva u svijetu, vol. 54 (2019.), br. 2, str. 226-244.

49. Il compito della storia della filosofia secondo filosofo croato Alberto Bazala nel primo volume della sua opera Storia della filosofia, u: Služba Božja, vol. 59 (2019.), br. 4, str. 407-421.

50. Die Philosophie in Kroatien zwischen 1941-1945. Die Philosophen und ihre Beiträge: ein überblick, u: Antonianum, XCV (2020), str. 419-449.

51. Fra Vicko Kapitanović i istraživanje hrvatske filozofske baštine, u: Diacovensia, 28 (2020.), br. 3, str. 425-443.

52. Filozofski rad fra Krste Kržanića, u: Crkva u svijetu, 55 (2020.), br. 4, str. 817-836.

53. Filozofska bibliografija u časopisu Kulturni radnik (1948. – 1990.), u: Služba Božja, 60 (2020.), br. 2, str. 191-216.

54. Filozofski rad fra Karla Eterovića, u: Diacovensia, 29 (2021), br. 1, str. 13-26.

55. Filozofsko stvaralaštvo fra Bonaventure Radonića, u: Služba Božja, 61 (2021.), br. 2, str. 149-163.

56. Philosophische Themen in den Schriften kirchlicher Philosophielehrer in Kroatien von 1945 bis 1991, u: Služba Božja, 61 (2021.), br. 3, str. 338-356.

57. Molitva filozofa Stjepana Zimmermanna, u: Obnovljeni život, 77 (2022.) br. 3, str. 313-323.

58. U potrazi za smislom života. Misaoni put filozofa Stjepana Zimmermanna od skepticizma do vjere, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 48 (2022.), br. 1 (95), str. 211-225.

59. Metaphysik in der Lehre des kroatischen Philosophen Stjepan Zimmermann, Carthaginensia, vol 73 (2023.) no. 76, p. 537-556.

Prikazi knjiga

1. Stjepan Zimmermann, Znanje i vjera. Studije i rasprave, u: Služba Božja, vol. 57 (2016.), br. 2-3-4, str. 159-188. [ISSN (tisak): 0037-7074]

2. Marijo Matulić, Za moralni preporod Europe. Članci, ogledi, političke analize, u: Crkva u svijetu, vol. 51 (2016.), br. 4, str. 672-675. [ISSN 0352-400 (Tisak)]

3. O hrvatskoj filozofiji, Erna Banić-Pajnić, Filip Grgić (ur.), Institut za filozofiju, Zagreb, 2017., str. 430-431. [ISSN (tisak): 0037-7074]

4. Victor Sion, Uzeti Mariju k sebi. Tajna životne jednostavnosti, Verbum, Split, 2017., Služba Božja, vol. 57 (2017.), br. 4, str. 560-562. [ISSN (tisak): 0037-7074]

5. Dinko Aračić, Marija, znak nade u Kristu, Služba Božja, Split, 2018., Služba Božja, vol. 58 (2018.), br. 1, str. 119-122. [ISSN (tisak): 0037-7074]

6. Goran Azinović, Ružo otajstvena, Matica hrvatska, Čitluk, 2018., Služba Božja, vol. 58 (2018.), br. 2, str. 261-263. [ISSN (tisak): 0037-7074]

7. Ivica Musić, Geniji, varalice i oni treći. Ogledi o odnosu znanosti i vjere, Naša ognjišta – Kršćanska sadašnjost, Tomislavgrad – Zagreb, 2017., 190 stranica

8. Josip Mužić, Božićno čudo na Okitu, Matica hrvatska – ogranak Imotski, Split, 2018., 223 stranice, slike i ilustracije

9. Dr. Dinko Aračić (ur.), Marija u riječi Benedikta XVI., Marija, Split, 2018., str. 204.

10. Jure Brkan, Fra Ante Crnica, Služba Božja, 2018., 328 stranica, u: Crkva u svijetu, 54 (2019.), br. 2, str. 288-291.

11. Daniel Patafta, Franjevačko 13. stoljeće. Povijest, teologija, duhovnost, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018., 465 stranica

12. Marijan Mandac, Sveti Augustin. Život i djelo, Kršćanska sadašnjost – Služba Božja, Zagreb – Split, 2019., 283 stranice, u: Služba Božja, vol. 59 (2019.), br. 4, str. 440-442.

13. S. Marija Asumpta Strukar, Milosrđa djelitelj. Preostali ulomci iz pismene ostavštine časnoga sluge Božjega fra Ante Antića, Vicepostulatura sluge Božjega oca fra Ante Antića, Zagreb, 2019., 296 stranica, Služba Božja, 60 (2020.), br. 1, str. 126-127.

14. Gospa u Imoti, CuS, 55 (2020.), br. 1, str. 179-182.

15. Jure Brkan, Crkveno-pravni stav Katoličke Crkve prema masoneriji, Služba Božja, Split, 2020., 168 stranica, Služba Božja, 60 (2020.), br. 3, str. 366-367.

16. Martin Lutero, Confessione sulla Cena di Cristo. A cura di Antonio Sabetta. Postfazione di Giuseppe Lorizio, Studium edizioni, Roma, 2019., 304 stranice, Služba Božja, 60 (2020.), br. 4, str. 475-477.

17. Stjepan Čovo – Anđelko Domazet, Božo Vuco, Služba Božja, Split, 2020., 232 stranice, u: Služba Božja, 60 (2020.), br. 4, str. 478-479.

18. Josip Mužić, Gospa i Hrvati. Pučka pobožnost, vjera Božjih ugodnika i čuda, Split, 2020., 325 stranica, Služba Božja, 61 (2021.), br. 1, str. 136-142.

19. Stjepan Brebrić, Teološka publicistika Stjepana Bakšića, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018., 518 stranica, u: Služba Božja, 61 (2021.), br. 2, str. 275-279.

20. Antun Japundžić – Richard Pavlić, Grgur Palamas. Otajstvo spasenja kao milost divinizacije, Glas Koncila, Zagreb, 2021., u: Služba Božja, 61 (2021.), br. 3, str. 415-419.

21. Hrvoje Relja, Tomistička filozofija, Leykam international, Zagreb, 2021., 436 str. u: Diacovensia, 29 (2021.), br. 4, str. 641-644.

22. Martin Lutero, Il nostro più grande tesoro, a cura di Antonio Sabetta, Studium edizioni, Roma, 2023., 327 stranica, u: Služba Božja, 63 (2023), br. 2, str. 201-206.

Recenzije mojih knjiga

Dinko Aračić, Ivan Macut – Petar Macut: Petar Grabić. Nova revija – Vjeri i nauci. Služba Božja, Split 2018., 344 stranice

Antun Japundžić, Ivan, Macut, Suvremeni ekumenski pokret – Svjetske konferencije (1910. – 2013.). Pokret za život i djelovanje. Pokret za vjeru i ustrojstvo Crkve. Ekumensko vijeće crkava, Glas Koncila, Zagreb, 2017., 240 stranica

Ivan Vuletić, Ivan Macut, Hrvatska filozofija od obnove Zagrebačkog sveučilišta 1874. do osnutka Nezavisne Države Hrvatske 1941. Split: Služba Božja, 2018, 508 stranica

Ivan Armanda, Petar Grabić. Nova revija – Vjeri i nauci

Danica Radoš Monografija o hrvatskoj filozofiji nakon obnove Sveučilišta 1874. godine 603-616

Dinko Aračić, Kroatische Philosophie von dem Wiederaufbau der Zagreber Universität im Jahr 1874 bis zur Gründung des Unabhängigen Staates Kroatien im Jahr 1941, u: Philosophischen Jahrbuch 126, 2019., br. 1, str. 167-168.

Niko Ikić, Ivan Macut, Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret, Zagreb, Glas Koncila, 2019, str. 376., Vrhbosnensia 23 (2019.), br. 2, str. 538-545.

Ivan Šestak, Ivan Macut, Hrvatska filozofija od sloma Nezavisne Države Hrvatske 1945. do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1991. godine, Split, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Služba Božja, Biblioteka Službe Božje, knj. 71, 2020, 877 str., u: Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, 18 (2020.),br. 2, str. 426-431.

Dino Klem, Ivan Macut, Katoličko-luteranski dijalog, Đakovački vjesnik, (2020.), br. 6, str. 120.

Dino Klem, Ivan Macut, Hrvatska filozofija od sloma Nezavisne Države Hrvatske 1945. do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1991. godine, Đakovački vjesnik, (2020.), br. 10, str. 76.

Emanuel Petrov, Ivan Macut, Katoličko-luteranski dijalog. Izabrana pitanja, u: Crkva u svijetu, 55 (2020.), br. 4, str. 914-918.

Antun Japundžić, Ivan Macut, Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret, Glas Koncila, Zagreb, 2019., 376 str., u: Diacovensia, 29 (2021) 1, str. 129-131.

Lino Veljak, Ivan Macut: Hrvatska filozofija od sloma Nezavisne Države Hrvatske 1945. do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1991. godine, u: Filozofska istraživanja, 41 (2021) 2, str. 452-455.

Emanuel Petrov, Martin Luther, Ispovijest vjere (1528.). Uvodna studija i prijevod Ivan Macut – Dinko Aračić, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Služba Božja, Split, 2021., 136 str., u: Diacovensia, 29 (2021), 3, str. 458-461.

Dražen Janko, Ivan Macut, Teologija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Zagreb-Split: Kršćanska sadašnjost – Služba Božja, 2021., 387 str.

Marito Mihovil Letica, Stjepan Zimmermann, Znanje i vjera, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2020., 693 str. (Ivan Macut – uvodna studija i tekst rukopisa), u: Bogoslovska smotra, 92 (2022.), br. 3, str. 610-612.

Bernard Hostić, Ivan Macut, Hrvatska filozofija od sloma Nezavisne države hrvatske 1945. do raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije 1991. (Split: Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Služba Božja, 2020), 877 pp., u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 49 (2023.) 97, 131-139.